اعلام سرقت

اعلام سرقت (۱۹)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با توجه به سرقت شدن یک دستگاه لپ تاپ با شماره و مشخصات پیوستی در صورتی که شخص جهت فروش یا تعمیر آن مراجعه نمود مراتب را سریعا به پلیس آگاهی یا اتحادیه رایانه اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۲۰)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با توجه به سرقت شدن یک دستگاه لپ تاپ با شماره و مشخصات پیوستی در صورتی که شخص جهت فروش یا تعمیر آن مراجعه نمود مراتب را سریعا به پلیس آگاهی یا اتحادیه رایانه اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۸)

سرقت یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری (Gopro HERO4) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش دوربین عکاسی و فیلمبرداری مذکور به واحد …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۷)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۱ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (lenovo) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۶)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۱ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام مفقودی یک دستگاه لپ تاپ

مفقودی یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر مفقودی یک دستگاه لپ تاپ(ACER) با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ یا تعمیر و یا تعویض به واحد صنفی شما مراجعه …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت(۱۵)

سرقت یک دستگاه مانیتور BENQ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه MONITOR (BENQ) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش مانیتور مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۴)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۳)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۲)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست، و همچنین سرقت یک عدد هارد اکسترنال به شماره سریال SP010TBPHD65MS3GFO (سیلیکون پاور) خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی …

توضیحات بیشتر »

اعلام مفقودی یک دستگاه لپ تاپ

مفقودی یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر مفقودی یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۱)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۱۰)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۹)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۱شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، و همچنین یک عدد هارد یک ترابایت به شماره سریال ۷۱۸۰۳۷۸۰۸۰۰۰خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ یا …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۸)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۷)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم احتراماً، نظر به اعلام پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ ISUS با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۶)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم احتراماً، نظر به اعلام کلانتری ۱۲نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ acer با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۵)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم احتراماً، نظر به اعلام کلانتری ۱۱ نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۴)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم احتراماً، نظر به اعلام پلیس آگاهی اصفهان مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا …

توضیحات بیشتر »

اعلام سرقت (۳)

سرقت یک دستگاه کیس کامپیوتر(case) قابل توجه کلیه همکاران محترم احتراماً، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه کیس(case) کامپیوتر با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش کیس(case) مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه …

توضیحات بیشتر »