قوانین و آئین‌نامه‌ها

شرایط و ضوابط لازم برای گرفتن پروانه کسب

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته‌های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می‌باشد:۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‌های تخصصی آن‌ها. ۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند. موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون …

Print Friendly, PDF & Email

بخشودگی صد درصدی جرائم قابل بخشش کلیه مودیانی که نسبت به تسویه حساب با اداره کل امور مالیاتی مبادرت نمایند

 نامه اتاق اصناف مرکز استان در خصوص بخشودگی صد درصدی جرائم قابل بخشش کلیه مودیانی که نسبت به تسویه حساب با اداره کل امور مالیاتی مبادرت نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

آیین نامه اجرایی فروش اقساطی، فروش فوق‌العاده و حراج

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی،فوق‌العاده و حراج (موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی) جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا با طرح های با رسته های شغلی منتخب در قالب اشتغال فراگیر

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

عدم به کارگیری کارفرمایان واحدهای صنفی از اتباع بیگانه در مشاغل غیر مجاز

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت  شهرستان در  خصوص عدم به کارگیری کارفرمایان واحدهای صنفی از اتباع بیگانه در مشاغل غیر مجاز جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در خصوص صندوق مکانیزه فروش

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در خصوص صندوق مکانیزه فروش(آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

خوداری صنوف از بکار گیری اسامی بیگانه بر سر درب واحدهای صنفی

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت  شهرستان در  خصوص خودداری صنوف از بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه سر درب واحدهای صنوف جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

صدور الکترونیکی ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

صدور الکترونیکی ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

بخشودگی جرائم کارگاههای واحدهای فعال تولیدی و صنعتی و معدنی و خدماتی از طرف سازمان تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی برای کارگاههای فعال تولیدی،صنعتی و معدنی و خدماتی، کلیه کارفرمایان این گونه واحدها می توانند با مراجعه به شعب استان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ از بخشودگی جرائم مندرج در بخشنامه مربوطه بهرمند گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

Print Friendly, PDF & Email

دستورالعمل فعال شدن گزینه ابطال موقت پروانه کسب در سایت ایرانیان اصناف

گزینه فعال شدن ابطال موقت پروانه کسب برای آن دسته از واحدهای صنفی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا جابجایی واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه انجام داده و یا تغییر رسته بدون اطلاع اتحادیه نموده و یا اشکال در کد پستی واحد صنفی وجود داشته باشد اعمال میگردد و در صورت عدم …

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email