قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط لازم برای گرفتن پروانه کسب

شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته‌های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می‌باشد:۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‌های تخصصی آن‌ها. ۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند. موضوع …

توضیحات بیشتر »

بخشودگی صد درصدی جرائم قابل بخشش کلیه مودیانی که نسبت به تسویه حساب با اداره کل امور مالیاتی مبادرت نمایند

 نامه اتاق اصناف مرکز استان در خصوص بخشودگی صد درصدی جرائم قابل بخشش کلیه مودیانی که نسبت به تسویه حساب با اداره کل امور مالیاتی مبادرت نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی فروش اقساطی، فروش فوق‌العاده و حراج

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی،فوق‌العاده و حراج (موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی) جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا با طرح های با رسته های شغلی منتخب در قالب اشتغال فراگیر

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

عدم به کارگیری کارفرمایان واحدهای صنفی از اتباع بیگانه در مشاغل غیر مجاز

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت  شهرستان در  خصوص عدم به کارگیری کارفرمایان واحدهای صنفی از اتباع بیگانه در مشاغل غیر مجاز جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در خصوص صندوق مکانیزه فروش

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در خصوص صندوق مکانیزه فروش(آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

خوداری صنوف از بکار گیری اسامی بیگانه بر سر درب واحدهای صنفی

نامه اداره صنعت، معدن و تجارت  شهرستان در  خصوص خودداری صنوف از بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه سر درب واحدهای صنوف جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

صدور الکترونیکی ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

صدور الکترونیکی ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

بخشودگی جرائم کارگاههای واحدهای فعال تولیدی و صنعتی و معدنی و خدماتی از طرف سازمان تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی برای کارگاههای فعال تولیدی،صنعتی و معدنی و خدماتی، کلیه کارفرمایان این گونه واحدها می توانند با مراجعه به شعب استان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ از بخشودگی جرائم مندرج در بخشنامه مربوطه بهرمند گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل فعال شدن گزینه ابطال موقت پروانه کسب در سایت ایرانیان اصناف

گزینه فعال شدن ابطال موقت پروانه کسب برای آن دسته از واحدهای صنفی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا جابجایی واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه انجام داده و یا تغییر رسته بدون اطلاع اتحادیه نموده و یا اشکال در کد پستی واحد صنفی وجود داشته باشد اعمال …

توضیحات بیشتر »

فعال شدن سامانه انتخابات الکترونیکی در سایت ایرانیان اصناف جهت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، و اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان،آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه رادانلود نمائید.  

توضیحات بیشتر »