بایگانی روزانه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

مراحل صدور پروانه کسب اتحادیه رایانه

مراحل-صدور-پروانه-کسب

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای پروانه کسب بررسی تقاضا از سوی اتحادیه بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه …

توضیحات بیشتر »

شرایط و ضوابط لازم برای گرفتن پروانه کسب

شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته‌های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می‌باشد:۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‌های تخصصی آن‌ها. ۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند. موضوع …

توضیحات بیشتر »