فنی

کمیسیون فنی

وظایف کمیسیون فنی:

الف) هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان‌های ذیربط (در قالب تفاهم‌نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.

ب) اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

ج) بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

د) همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

ه) کارشناسی مربوط به نرخ‌گذاری کالا و خدمات.

ن) اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

و) انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

اعضاء کمیسیون فنی

Print Friendly, PDF & Email