بازرسی

کمیسیون بازرسی

وظایف کمیسیون بازرسی:

الف) بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

ب) همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی و یا بازرسی‌های خاص فصلی.

ج) شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

د) انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

اعضاء کمیسیون بازرسی

بازرس منقطه‌ی ۴

محدوده‌ی بازرسی: شهر نجف‌آباد، سمت شمالی خیابان امام

بازرس منقطه‌ی ۳

محدوده‌ی بازرسی: شهر نجف‌آباد، سمت جنوبی خیابان امام

بازرس منقطه‌ی ۲

محدوده‌ی بازرسی: ویلاشهر

بازرس منقطه‌ی ۱

محدوده‌ی بازرسی: قلعه‌سفید، کهریزسنگ، گلدشت

بازرس منقطه‌ی ۸

محدوده‌ی بازرسی: نهضت‌آباد، دهق و علویجه

بازرس منقطه‌ی ۷

محدوده‌ی بازرسی: جلال آباد

بازرس منقطه‌ی ۶

محدوده‌ی بازرسی: یزدانشهر

بازرس منقطه‌ی ۵

محدوده‌ی بازرسی: امیرآباد، صالح‌آباد، آزادگان

Print Friendly, PDF & Email