محسن همایونی

سوابق کاری:


1- مسئول واحد فرهنگی خانه جوان
2- مدیریت و راه‌اندازی کارگاه چاپ
3- راه‌اندازی کانون تبلیغات سیما
4- مدیریت نمایندگی کانون تبلیغات نوآوا
5- مدیریت اجرایی و صاحب امتیاز کتاب جامع اصفهان
6- مدیریت و راه‌اندازی شرکت طرح جامع پارسیان
7- مدیریت و راه‌اندازی کانون تبلیغات طرح جامع پارسیان
8- مدیریت و راه‌اندازی گروه مهندسی برنامه نویسی پارسیان

مدارک و مهارت‌ها:


1- کارشناسی مدیریت بازرگانی
2- فوق لیسانس اجرایی بازاریابی و تبلیغات
3- دکترای اجرایی مدیریت کسب و کار
همایونی-1
نام و نام خانوادگی: محسن همایونی
تاریخ تولد: شهریور ۲, ۱۳۵۵
میزان تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: دکترای اجرایی مدیریت کسب و کار DBA
پست الکترونیک: info@homayoni.ir
وب‌سایت:
Print Friendly, PDF & Email