حمید کاظمی

سوابق کاری:


اطلاعات تکمیل نگردیده است.

مدارک و مهارت‌ها:


اطلاعات تکمیل نگردیده است.
حمید کاظمی
نام و نام خانوادگی: حمید کاظمی
تاریخ تولد: خرداد ۱۱, ۱۴۰۲
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: نرم افزارکامپیوتر
پست الکترونیک:
وب‌سایت:
Print Friendly, PDF & Email