اعلام سرقت

اعلام سرقت (۱۹)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با توجه به سرقت شدن یک دستگاه لپ تاپ با شماره و مشخصات پیوستی در صورتی که شخص جهت فروش یا تعمیر آن مراجعه نمود مراتب را سریعا به پلیس آگاهی یا اتحادیه رایانه اطلاع دهید.

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۲۰)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با توجه به سرقت شدن یک دستگاه لپ تاپ با شماره و مشخصات پیوستی در صورتی که شخص جهت فروش یا تعمیر آن مراجعه نمود مراتب را سریعا به پلیس آگاهی یا اتحادیه رایانه اطلاع دهید.

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۸)

سرقت یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری (Gopro HERO4) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش دوربین عکاسی و فیلمبرداری مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۷)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۱ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (lenovo) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا اداره آگاهی …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۶)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۱ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا اداره آگاهی …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام مفقودی یک دستگاه لپ تاپ

مفقودی یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر مفقودی یک دستگاه لپ تاپ(ACER) با مشخصات پیوست، خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ یا تعمیر و یا تعویض به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت(۱۵)

سرقت یک دستگاه مانیتور BENQ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه MONITOR (BENQ) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش مانیتور مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا اداره آگاهی شهرستان گزارش …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۴)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا اداره آگاهی …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۳)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست،خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ مذکور به واحد صنفی شما مراجعه داشتند سریعاً موضوع را به اتحادیه یا اداره آگاهی …

Print Friendly, PDF & Email

اعلام سرقت (۱۲)

سرقت یک دستگاه لپ تاپ قابل توجه کلیه همکاران محترم با احترام، نظر به اعلام کلانتری ۱۲ شهرستان نجف آباد مبنی بر سرقت یک دستگاه لپ تاپ (ASUS) با مشخصات پیوست، و همچنین سرقت یک عدد هارد اکسترنال به شماره سریال SP010TBPHD65MS3GFO (سیلیکون پاور) خواهشمند است چنانچه شخص یا اشخاصی جهت فروش لپ تاپ یا …

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email