احمد صافی

سوابق کاری:مدارک و مهارت‌ها:احمد-صافی1
نام و نام خانوادگی: احمد صافی
تاریخ تولد: خرداد ۳, ۱۴۰۱
میزان تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: کامپیوتر
پست الکترونیک: ahmad@gmail.com
وب‌سایت:
Print Friendly, PDF & Email